Shop: € 0,00
 

Disclaimer

Rob Walrecht Productions streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of schrijffouten bevat.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden 'zoals het is' zonder enige garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen ervan.

Rob Walrecht Productions behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De aangeboden informatie is copyright van Rob Walrecht Productions of van haar partners. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website is toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde en alle eventueel niet genoemde zaken, is Nederlands recht van toepassing.